Giá bán 950.000.000 VNĐ
Nhiên liệu DẦU
Hộp số 2.4 AT
Màu xe NÂU
Số KM 46.000
Năm SX 2019
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 1.040.000.000 VNĐ
Nhiên liệu DẦU
Hộp số 2.4 AT
Màu xe ĐỒNG ÁNH KIM
Số KM 25.900
Năm SX 2021
Vay NH – 70% – 6 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 890.000.000 VNĐ
Nhiên liệu DẦU
Hộp số 2.4G MT
Màu xe TRẮNG
Số KM 52.000
Năm SX 2019
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 915.000.000 VNĐ
Nhiên liệu DẦU
Hộp số 2.4G MT
Màu xe TRẮNG
Số KM 55.000
Năm SX 2020
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 965.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số 2.7V 4X2 AT
Màu xe BẠC
Số KM 61.000
Năm SX 2019
Vay NH – 70% – 5 Năm – LS 0.49%-0.79%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 390.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe NÂU VÀNG
Số KM 126.000
Năm SX 2013
Vay NH – …% – … Năm – LS 0.49%-0.79%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 407.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số SÀN
Màu xe BẠC
Số KM 129.000
Năm SX 2016
Vay NH – 70% – 3-4 Năm – LS 0.49%-0.79%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG
Giá bán 5-6XX.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số SÀN
Màu xe BẠC
Số KM 21.000
Năm SX 2018
Vay Toyota – 70% – 5-6 Năm – LS 4.99%
Bảo hiểm Toyota

 

Giá bán 460.000.000 VNĐ
Nhiên liệu XĂNG
Hộp số TỰ ĐỘNG
Màu xe TRẮNG
Số KM 56.000
Năm SX 2015
Vay NH – 70% – 2-3 Năm – LS 0.49%-0.79%
Bảo hiểm CHÍNH HÃNG

0909 70 82 89

0909708289