879,000,000 887,000,000 

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Thể Thao
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

750,000,000 

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

865,000,000 873,000,000 

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

989,000,000 997,000,000 

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Cao Cấp
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

.
.
.
.

0909 70 82 89

0909708289