885,000,000 893,000,000 

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Thể Thao
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

755,000,000 

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

870,000,000 878,000,000 

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : MPV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

995,000,000 1,003,000,000 

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : MPV Cao Cấp
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe trong nước

.
.
.
.